06 - 54 34 85 85

Rattenbestrijding

Ratten komen zeer veel voor in woningen, schuren, voedingsmiddelen opslag en bedrijven waar bepaalde voedingsmiddelen worden gebruikt of verpakt en bij veehouderijen.

Hoe kunt u er achter komen of u last heeft van ratten?

 • U treft uitwerpselen aan. Muizenkeutels zijn bruin/grijs circa 2cm lang en 0,5 cm dik en hebben stompe uiteinden.
 • U treft buiksmeer op veel belopen randen. Dit zijn bruin tot zwarte sporen.
 • U heeft last van beschadigde voorraden. Open geknaagde verpakkingen van etenswaren.
 • U vind resten isolatie materialen en stukjes karton. Dit wordt gebruikt voor het nest.
 • U merkt een sterke muskus of ammonia geur op. Dit is een karakteristieke geur. Ratten verspreiden een nare geur die vooral sterk is in ruimtes die (half) gesloten zijn en wanneer er zich een grote populatie van muizen bevind in de woning of gebouw.
 • U treft beschadigde electriciteitkabels aan.

Ratten kunnen u tot last zijn met de volgende zaken:

 • Het verspreiden van ziekten zoals salmonella en de ziekte van Weil.
 • Schade toebrengen aan gebouwen en voedingsmiddelen. Ratten hebben scherpe tanden en kunnen bekabeling, plastic, verpakkingen e.d. kapot knagen.
 • Voedingsmiddelen en andere goederen besmetten. De buik van ratten dat nat is door urine, kan ziektes en bacteriën overbrengen op tafels, aanrecht, kamers, zolders en andere gebieden en ruimtes waar ratten hebben gelopen.

Ratten kunnen op veel manieren in uw woning terecht komen. De rat heeft hiervoor maar een opening nodig van 0,5 cm. Voor wij de ratten bij u gaan bestrijden, lopen wij ook graag even met u door en om de woning om te kijken en u te adviseren over de wering van ratten en muizen. Dit om overlast in de toekomst voor u te voorkomen. Voorkomen is immers beter dan bestrijden.

Ook door de manier van het verwerken van afval en het opbergen van voedingsmiddelen kan uw woning aantrekkelijk zijn voor ratten en muizen. Ook dit nemen wij dan meteen even met u door en willen wij u hier graag over adviseren hoe dit eventueel beter aan te pakken. Om uw woning minder aantrekkelijk te maken voor ratten.

Wij bestrijden ratten binnen met klemmen en lokaas dat door ratten wordt gezien als voedsel. Dit lokaas zal door ons worden geplaatst in afgesloten lokaas doosjes voorzien van een slot zodat huisdieren en kinderen hier géén toegang tot hebben. Buiten gebruiken wij klemvallen.  

De minimaal gegeven prijsindicatie is vastgesteld op een normale woonsituatie met een normale mate van overlast. De vaste prijs voor de bestrijding ontvangt u van ons na aanvraag van een offerte. Deze offerte is uiteraard geheel vrijblijvend.

Prijsindicatie € 69,00.
De kosten voor een vrijblijvende inspectie bedragen € 69,00

PCP Rattenbestrijding 

Ratten jagen met PCP buks met geluidsdemping en warmtebeeld 

Het werk begint na zonsondergang als de ratten actief worden. Het afschieten van ratten is een effectieve en duurzame aanpak van rattenoverlast. Het werkgebied hiervoor ligt buiten de bebouwde kom, of te wel het het buitengebied te weten: boerderijen (vraat gevoelige gewassen ) maneges, particuliere landerijen, recreatiegebieden, campings , jachthavens , Soms voor meerdere (samenwerkende) bewoners met rattenoverlast. Voorwaarde is wel dat tijdens de bejaging het terrein niet toegankelijk is voor publiek.

Beste periode van November to Maart, het meest effectief in het jaargetij wanner er weinig of geen begroeiing of ondergroei is zodat de omvang van de populatie duidelijk zichtbaar wordt en bestrijding meest effectief kan worden uitgevoerd. De provincie Noord Holland geeft hiervoor een ontheffing af mits het terrein waarop het afschot plaatsvindt buiten de bebouwde kom ligt. Afhankelijk van de locatie zal dit eerst vooraf moeten worden bekeken en zonodig de ontheffing vooraf worden aangevraagd. Hou er rekening mee dat dit 5+ weken in beslag kan nemen .

Afhankelijk van de grootte van de zichtbare populatie ter plekke aangetroffen, kan er na 3 a 4 bezoeken worden gegarandeerd dat deze met 85% is gereduceerd. Met deze aanpak kan er dus in korte tijd goede resultaten worden behaald, hierna volgt mijn advies met betrekking tot habitat management, wering en het ontnemen van voedingsbronnen om de populatie aanwas in toom te houden .

Andere pluspunten van deze aanpak:

 • Niet hoeven inzetten van rodenticiden en daardoor minder leed van de doelsoort .
 • Beter voor het milieu en huisdieren en overige niet doelsoorten als  roofvogels en  marterachtige .
 • Geen vaste contracten, kosten van bestrijdingsmaterialen, certificering of logboek administratie nodig .
 • Geen handling van dode ratten, deze worden afgevoerd .
 • Aanpak hardnekkige en “val schuwe “alfa ratten.

Werkwijze:

 • 1e bezoekInspectie ter plekke overdag van terreinen, gebouwen en objecten,
  bespreken van het probleem en nemen we het plan van aanpak door - kosten € 79,00 incl. btw
 • 2e bezoek avond/schemer, 2-3 uur op locatie - voorrijkosten € 59,00 uurtarief € 59,00
 • 3e bezoek week later in avond/schemer, 2-3 uur op locatie - voorrijkosten € 50,00 uurtarief € 59,00
 • 4e bezoek week later in avond/schemer, 2-3 uur op locatie - voorrijkosten € 50,00 uurtarief € 59,00 

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief btw en zijn de algemene voorwaarden TPC van toepassing.

Periodiek onderhoud: 
Na de afschot periode kan er worden gekeken naar verschillende mogelijkheden met betrekking tot monitoring en bestrijding om een eventuele nieuwe uitbraak voor te zijn .

riodiek onderhoud: Soms is het nodig om af en toe terug te komen om nieuwe uitbraken voor te zijn. Dan is sprake van periodiek onderhoud. U houdt het initiatief en kunt mij bellen als u merkt dat de rattenpopulatie ondanks de maatregelen toch weer gaat groeien. Ik werk niet met contracten en abonnementen. U bepaalt wat er moet gebeuren en wanneer ik op uw terrein welkom ben.

Recreatiepark, jachthaven, speeltuin, kinderboerderij of dierentuin). Kosten: Kennismaken doen we telefonisch.
We bespreken dan uw rattenprobleem. Het eerste bezoek is gratis en vrijblijvend. U kunt mij dan laten zien wat er aan de hand is, zodat ik een inschatting kan maken van de te behalen resultaten en de verwachte inzet. Als u akkoord gaat, begin ik het liefst dezelfde avond. Na de jacht verzamel ik de dode ratten en noteer het aantal. Ze kunnen bij het restafval of organisch afval. Als u wilt zorg ik voor het afvoeren. Ik breng voorrijdkosten per avond in rekening en een bedrag per afgeschoten rat of een bedrag per uur. In bijzondere situaties zijn andere afspraken mogelijk.

Kakkerlakken

Mollen

Muizen

Wespen

Informatie opvragen

Wilt u meer informatie?
Vul dan uw naam en e-mailadres in.

Contact

Wormerweg 30
1464 NC  Westbeemster
Nederland

06 - 54 34 85 85 
info@tobispestcontrol.nl